Ẩm thực

BISTRO WESTA

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 18:00
 • Thứ 3
  08:00 - 18:00
 • Thứ 4
  08:00 - 18:00
 • Thứ 5
  08:00 - 18:00
 • Thứ 6
  08:00 - 18:00
 • Thứ 7
  08:00 - 18:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 18:00

Không gian

 • Truyền thống
 • Giản dị

Các chi tiết khác

 • Gọi món (à la carte)
 • Tự chọn (buffet)
 • Có thể đặt bàn trước